МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

від 29.09.2014 № 1/9-500 / № O4.Ol.l6/28lO3

Обласні, Київська міська державні адміністрації

Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення

Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення, інформують.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно зі статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Статтею і8 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміоло­гічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додат­ково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального ліку­вально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Доводимо також до відома, що згідно із законами України «Про захист населення від інфек­ційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на­селення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов'язковими.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епі­демічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до від­повідного дитячого закладу та відвідувати його.

Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об'єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під заборо­ною вакцини російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до від­відування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 р. № 434 (далі — Примірне положення), медична доку­ментація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів вклю­чає форму № огб/о з висновками про стан здоров'я дитини і рекомендаціями щодо подальшо­го спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов'язкового медичного профілактично­го огляду дитини за участю лікаря-педіатра та інших лікарів-спеціалістів.

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від ще­плень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до за­гальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов'язаний прийняти дитину до за­кладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей, у яких від­сутні обов'язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дити­ною, у якої відсутні профілактичні щеплення, навчального закладу (при складній епідеміологіч­ній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

Враховуючи викладене, МОЗ України та МОН України пропонують обласним. Київській місь­кій державним адміністраціям при прийомі дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчаль­них закладів зазначені у листі рекомендації стосовно вирішення окремих питань щодо зараху­вання та відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення, та відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні з забез­печенням вакцинами, прийняти до відома та використання в роботі. Пропонуємо проводити належну роз'яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності обов'язкових профілактичних щеплень.

Заступник Міністра освіти і науки України
Павло Полянський
Заступник Міністра охорони здоров'я України — керівник апарату
Василь Лазоришинець
Кiлькiсть переглядiв: 247

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.