План

проведення семінару-практикуму на тему:

«Методичні засади навчально-виховної роботи з питання формування духовної культури дошкільників»

МЕТА: спрямувати діяльність педагогів закладу на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; сприяти створенню умов для накопичення дітьми позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, мовленнєво-комунікативної, предметно-практичної, поліхудожньої; переконати педагогів в тому, що весь освітньо-виховний процес повинен бути наповнений громадянсько-патріотичним змістом, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного інтелектуального розвитку задля розквіту держави в цілому.

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ СЕМІНАРУ: всі педагоги закладу.

КЕРІВНИК СЕМІНАРУ: вихователь-методист Мостепанюк В.М.

ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА: опрацювання педагогами методичної літератури з зазначеної проблеми; анкетування педагогів з проблеми патріотичного виховання дітей дошкільного віку; створення добірки віршів патріотичного спрямування «Найкраще місце на землі»; підготувати перелік нормативно-правових документів з питань патріотичного виховання, словник термінів і понять з питань духовної культури та громадянського виховання, підбірку Інтернет-ресурсів з питань патріотичного виховання; підготовка пам’ятки для вихователів і каталогу методичної літератури та періодичних видань з зазначеної проблеми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ: розробити конспекти занять громадянського та патріотичного спрямування.

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:

1 заняття:

1. Формування духовної культури дитини-дошкільника в сучасних умовах:

1.1. Родинно-побутова культура

1.2. Формування культури спілкування

1.3. Морально-етичне виховання

1.4. Екологічне виховання

1.5. Художньо-естетичне виховання

1.6. Національна культура. Громадянське виховання

2. Патріотичне виховання дошкільнят як складова громадянського виховання.

2 заняття

1. Уроки доброти (практикум).

Мета: збагачувати знання педагогів про прийоми і методи формування духовно-моральних, патріотичних якостей дошкільника засобами літературних творів; підвищити мотивацію педагогів щодо здійснення системи роботи з розвитку національно-етичних уявлень дітей; розвивати творчий потенціал педагогів.

Хід

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організаційний момент

Повідомлення теми та другого заняття семінару.

2. Мозковий штурм "Добро і зло"

3. Створення моделі "Шляхи до серця дитини"

4. Вправа "Склади прислів'я"

5. Вправа "Назви прислів'я"

6. Вправа на релаксацію "Чаша доброти"

II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Розв'язання проблемних ситуацій за змістом художніх творів

Кожній групі ведучий дає для опрацювання фрагмент тексту і кілька проблемних запитань за його змістом. Учасники ознайомлюються з уривком твору й пропону­ють свої варіанти розв'язання проблеми. Після обгово­рення ведучий читає продовження тексту і демонструє, який вихід зі складної ситуації описав автор.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Створення колажу "Доброта"

2. Підбиття підсумків

3. Вправа "Серце добрих побажань"

Рекомендації семінару «Методичні засади навчально-виховної роботи з дошкільниками з питання формування духовної культури»

1. Спрямувати роботу педагогічних колективів на реалізацію головної мети духовного виховання - плекання свідомого громадянина, сприяння набуттю дитиною соціального досвіду, засвоєнню національних та загальнолюдських цінностей, формування у неї високої духовності й фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури, культури міжнаціональних відносин, потреби та вміння жити в громадянському суспільстві.

2. Усі заходи мають бути наповнені громадянсько-патріотичним змістом, стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги громадян України, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому.

3. Втілювати національне виховання в змісті освітньої діяльності, її навчально-дидактичному та методичному забезпеченні; у створенні предметно-просторового розвивального етносередовища, атмосфери духовної та національної єдності всіх учасників освітнього процесу.

4. Під час організації життєдіяльності дітей протягом дня засновувати патріотичні почуття дітей дошкільного віку на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу).

5. Активізувати краєзнавчу роботу з метою ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю. При цьому акцент необхідно робити на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього.

6. Формувати доброзичливе, толерантне ставлення до культури інших народів, до кожної людини окремо, незалежно від кольору шкіри та віросповідання. Сприяти формуванню в дітей етики міжнаціонального спілкування, яка передбачає симпатію, доброзичливість, повагу до людей різних національностей, що живуть в Україні, інтерес до їхнього буття, культури, традицій і звичаїв.

7. Створювати умови для накопичення дітьми першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо.

8. З метою підвищення ефективності роботи з патріотичного виховання проводити спостереження у природному, культурному, соціальному довкіллі, екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних місць, читання художньої літератури та слухання народної, класичної, сучасної музики, розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, а також бесіди на різні теми, самостійне складання дітьми розповідей-міркувань відповідної тематики з метою вироблення у них власних ставлень і оцінок, суджень, цінностей, що стануть підґрунтям для подальшого формування переконань і світоглядної позиції особистості.

9. Особливу увагу слід приділити дітям та сім'ям, які переїхали із території військових дій, сприяти їх адаптації у нових умовах та нових колективах.

10. Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. Проводити спільні з батьками заходи (проектна діяльність, свята, розваги, виставки, конкурси).

Каталог методичної літератури та періодичних видань з проблеми громадянського виховання:

1. Аносова Л. Національні куточки в дитсадку. Орієнтовні тематика та оснащення. //Дошкільне виховання, 2008, №8.

2. Афоніна І. Стежинами рідного краю. //Дошкільне виховання, 2006, №8.

3. Батухтіна О. Українська народна іграшка. //Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2004, №3-4.

4. Вільчанська Т. Козацький гопак і юні гопаківці. //Палітра педагога, 2010, №4.

5. Гаврилова І. Музейні подорожі в минуле. //Дошкільне виховання, 2006, №8.

6. Гавриш Н. Сім'я допомагає виростити крила для польоту // Методична скарбничка вихователя, 2014, №3.

7. Гавриш Н. Чого вчиться дитина в сім'ї? //Методична скарбничка вихователя, 2014, №3.

8. Гавриш Н. Моя країна - Україна. //Методична скарбничка вихователя, 2014, №7.

9. Гавриш Н. Я вивчаю мову, мову калинову. //Методична скарбничка вихователя, 2014, №7.

10. Гавриш Н. Родинний вогник любові.//Джміль, 2011, №1.

11. Галашевська О. У дусі громадянськості. //Дошкільне виховання, 2007, №8.

12. Ганник Н. Виховуємо патріотів. //Палітра педагога, 2009, №4.

13. Глевенко Н. Добрий приклад - кращий за сто слів. //Дошкільне виховання, 2006, №8.:

14. Граєва А. І живу я в Україні, і з неї я родом. //Дошкільне виховання, 2006, №8.

15. «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.). Київ, 2012.

16. Духновська О. Концепцію громадянського виховання - в дію. //Палітра педагога, 2007, №3.

17. Закони України «Про дошкільну освіту». К., 2001

18. Загайна Н. Патріотичне виховання. Рекомендований список літератури на допомогу педагогам і батькам. //Палітра педагога, 2005, №3.

19. Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році». //Лист МОН України від 27.06.2014 № 1/9-341

20. Калуська Л. Виховання патріотизму у старших дошкільнят.//Палітра педагога, 2006, №4.

21. Канюк І. Міні - музеї у дитячому садку. //Палітра педагога, 2010, №5.

22. Карабаєва І. Виховання має бути народним. //Дошкільне виховання, 2011, №8.

23. Конвенція про права дитини та законодавство України: Роз'яснення, комент. / О.Л.Копиленко, О.К.Сусол, Л.В.Хомік та ін.; За заг. ред. О.Копиленко. - К.РННЦ «ДІНІТ», 2002.

24. Котова В. Рідне місто знати і любити. //Дошкільне виховання, 2006, №1.

25. Лебеденко Н. Дітям про сім'ю - родину. //Палітра педагога, 2009, №4.

26. Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році//Лист МОН України від 27.11.2014 № 1/9-614

27. Лихановська С. Народна пісня - душа України. //Палітра педагога, 2008, №1.

28. Любарова В. Вишита мудрість поколінь. //Палітра педагога, 2010, №5.

29. Мазур Ю. Народні музичні інструменти для розвитку дітей. //Палітра педагога, 2011, №1.

30. Мозгова Ю. Народна іграшка. //Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2004, №3-4.

31. Омельяненко Н. Народна іграшка в життєдіяльності дошкільнят. //Палітра педагога, 2010, №4.

32. Перлинка: Кн. Для читання в допік, закладах, шк. та сім'ї / Ред. - упоряд. М.Ф.Совенко; Худож. В.А.Дунаєва. - К.: Лелека, 2002.

33. Прищепа Т, Евенок В. Рідний край знати - свій народ шанувати. //Палітра педагога, 2006, №2.

34. Сірченко Л. Кераміка з села Опішне. // Джміль, 2010, №3.

35. Сірченко Л. Глиняні іграшки під ялинку. // Джміль, 2010, №4.

36. Терентьєва Н. Лялька знайомить зі світом. //Дошкільне виховання, 2007, №10.

37. Терещенко І. Проблеми патріотичного виховання. //Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2004, №3-4.

38. Тєлєнкова А. Козацька слава відкривається в мистецтві. //Дошкільне виховання, 2006, №8.

39. Українське довкілля: Зб. для читання і розповідання дітям ст. допік, і мол. шк. віку / Упоряд. Н.Зінкевич, О.Зінкевич; Худож. Т.Троць.- 3-тє вид.- К.: Смолоскип, 2004.

40. Фоменко Л. Святковий рушник. // Джміль, 2006, №3.

41. Фоменко Л. Косівські куманці. // Джміль, 2008, №1.

42. Хітько Л. Рідний край знати - свій народ шанувати. //Дошкільне виховання, 2009, №8.

43. Шевчук А. Національні музичні символи України. //Палітра педагога, 2008, №4.

44. Щурик Л. Міні - музей народної іграшки в дитячому садку. // Методична скарбничка вихователя, 2014, №7.

45. «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.), Київ, 2014.

Планування

1. Солдатській славі уклонись. //Дошкільне виховання, 2005, №4.

2. Моя країна - Україна. // Методична скарбничка вихователя, 2014, №7.

3. План роботи народознавчого гуртка «Забава». // Методична скарбничка вихователя, 2014, №7.

4. Народознавча краєзнавча робота з дітьми дошкільного віку в дошкільному закладі. //Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2007, №12.

5. Ріднокрай (методичні рекомендації до проекту програми для дітей 4-6 років). //Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2007, №12.

6. План народознавчо - краєзнавчої роботи для дітей та батьків у дитячому навчальному закладі. //Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2007, №12.

7. Сучасні підходи до підвищення професійної компетентності педагогів із громадянського виховання дошкільників. //Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2008, №1.

8. Заходи з громадянського виховання в старшій групі. //Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2008, №7.

Пам’ятка для педагогів

з питання патріотичного виховання дошкільників

Основні засоби патріотичного виховання дошкільників:

· Українська мова;

· Художня література та український фольклор;

· Народні звичаї та традиції;

· Твори художнього та вжиткового мистецтва, українська народна іграшка;

· Дитячі ігри різних видів;

· Рідна природа.

Методи та прийоми патріотичного виховання:

· Словесні – бесіди, розповіді, полілоги, читання художньої літератури, казок, малих фольклорних форм, свята, розваги;

· Наочні – розглядання ілюстративних матеріалів, виставки, конкурси, екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток та визначних місць, музеїв, спостереження, милування природою;

· Предметно-практичні – самостійна художня діяльність, поліхудожня діяльність (розглядання творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, малювання, ліплення, аплікація, слухання народної, класичної, сучасної української музики), розв’язання проблемних ситуацій, проведення дослідницької діяльності;

· Ігрові – дидактичні, сюжетно-рольові ігри, театралізована діяльність, інсценування творів художньої літератури.

Компоненти духовної культури особистості

/Files/images/semnari/компоненти.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2668

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.