ПЕРЕЛІК ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РОБОТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

№ з/п Назва методики, автор Джерело Спрямованість методики Для якого віку використо- вується Для розв’язання якого завдання використо-вується

1

«Копіювання письмових літер» ( А. Керна-І.Їрасека)- Барташнікова І.А Барташніков О.О - Тернопіль: «Богдан», 1998 Координація рухів Від 5 до 7 років Розумовий розвиток дитини, готовність дитини до навчання в школі.
2 «Змальовування групи крапок » ( А. Керна-І.Їрасека)- Барташнікова І.А Барташніков О.О - Тернопіль: «Богдан», 1998 Координація рухів Від 5 до 7 років Розумовий розвиток дитини, готовність дитини до навчання в школі.

3

«Чого не вистачає на малюнках»- Немов Р.С.-Психология: Ученик для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика пізнавальних процесів Від 3 до 6 років Діагностика пізнавальних процесів

4

«Впізнай, хто це?» Немов Р.С.-Психология: Ученик для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика пізнавальних процесів Від 3 до 6 років Діагностика пізнавальних процесів

5

«Які предмети сховані в малюнках?» Немов Р.С.- Психология: Ученик для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика пізнавальних процесів Від 3 до 6 років Діагностика пізнавальних процесів

6

«Чим залатати килимок?» Психология: Ученик для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика пізнавальних процесів Від 3 до 6 років Діагностика пізнавальних процесів

7

Вивчення розумового розвитку (варіант Л. Терліна) А. Біне Т.Сімона Вивчення розумового розвитку Від 3 до 15 років Вивчення розумового розвитку

8

Рівень психо-соціальної зрілості , методика С.А. Банкова) Барташнікова І.А Барташніков О.О.- Тернопіль: «Богдан», 1998. Визначення рівня психосоціаль- ної зрілості Від 5 до 7 років Психосоц. розвиток

9

«Малювання людини» ( А. Керна-І.Їрасека)- Барташнікова І.А Барташніков О.О- Тернопіль: «Богдан», 1998 Визначення інтелектуальних і сенсомотор них здібностей Від 5 до 7 років Розумовий розвиток дитини.

10

«Еталони» по О.М. Дяченка , Л.А. Баландіна Під ред. Е.А. Нечипарюк, Г.Д. Посєвіної – Ростов-на- Дону: «Фенікс, 2005» Властивості предметів Від 6 до 7 років Діагностична робота в дитячому садку

11

«Розрізані фігури» (методика В.В. Холмовської, Н.Б. Венгера), І.А. Барташніков, О.О. Барташніков Тернопіль: «Богдан», 1998 Діагностика особливостей сприймання Від 5 до 7 років Розумовий розвиток дитини

12

«Найди і викресли» Р.С. Нємов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Рівень розподілу продуктивності і стійкості уваги Від 3 до 6 років Рівень розподілу продуктивності і стійкості уваги

13

«Простав значки» Р.С. Нємов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Оцінка переключення і розподілу уваги Від 3 до 6 років Оцінка переключення і розподілу уваги

14

«Запам”ятай і розтав крапки» Р.С. Нємов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Оцінювання об’єму уваги Від 3 до 6 років Оцінювання об’єму уваги

15

«Тест переплетених ліній» (Рея-Череднікова) Увага дитини/ упорядкований С. Максименка, Л. Терелецька, О. Главнік К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Рівень стійкості уваги Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

16

Методика використання фігурних таблиць Увага дитини/ упорядкований С. Максименка, Л. Терелецька, О. Главнік К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Рівень продуктивності розумової працездатності Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

17

«Тест Кюссі» Увага дитини/ упорядкований С. Максименка, Л. Терелецька, О. Главнік К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Визначення вибірковості уваги Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

18

«Коректорні таблиці Б. Бурдона» Увага дитини/ упорядкований С. Максименка, Л. Терелецька, О. Главнік К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Визначення стійкості уваги Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

19

«Коректорні спроби» за В. Анфімовим К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Визначення стійкості уваги Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

20

Таблиці Шульце-Горбова К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Визначення обсягу уваги Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

21

Методика П.Я. Кейса в інтерпретації О.Г. Лідера та В.Г. Колеснікова Упор. С. Максименка, Л. Кондратенка, О. Главник К. : Мікрос – СВС, 2003 – психол. Інструмента- рій) Діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини Від 5 до 7 років Діагностика розумової працездатності

22

«Лабіринт» Упоряд.: С. Максименка, Л. Терлецькі, О. Главник К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Рішення графічних задач Від 3 до 6 років Діагностика рівня довільної регуляції дітей

23

«Будиночок» С. Максименка, Л. Терлецькі, О. Главник К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Уміння діяти за зразком Від 3 до 6 років Діагностика рівня довільної регуляції дітей

24

«Знайди такий самий предмет» Упоряд.: С. Максименка, Л. Терлецькі, О. Главник К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Ступінь імпульсив- ності, рефелексивності, психічні регуляції Від 3 до 6 років Діагностика рівня довільної регуляції дітей

25

«Палички і хрестики» С. Максименка, Л. Терлецькі, О. Главник К.: Главник, 2004- (Психол. Інструмент- тарій) Рівень саморегуляції і стилю начальних діяльності» Від 3 до 6 років Діагностика рівня довільної регуляції дітей

26

«Графічний диктант» (методика Ельконіна) О.О Борташніков, І.А. Барташнікова Тернопіль: «Богдан», 1998 Розумовий розвиток дитини Від 5 до 7 років Готовність дитини до навчання в школі

27

«Придумай розповідь» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика уяви Від 3 до 6 років Діагностика пізнавальних процесів

28

«Намалюй що-небудь» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика уяви Від 3 до 6 років Діагностика пізнавальних процесів

29

«Придумай гру» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика уяви Від 3 до 6 років Діагностика пізнавальних процесів

30

«Домальовування фігур» Л.А. Баландіна Під ред. Є.А. Нечипарюк, Г.Д. Посевіної – Ростов-на – Дону: «Фенікс, 2005» Розвиток уяви Від 5 до 7 років Діагностична робота в дитячому саду

31

«Впізнай фігури» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика пам’яті Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

32

«Запам’ятай малюнок» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Об’єм короткочасної зорової пам’яті Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

33

«Запам’ятай числа» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Об’єм короткочасної слухової пам’яті Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

34

«Вивчи слова» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Динаміка процесу заучування Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

35

«10 слів» (по А.Р. Лурія ) Л.А. Баландіна Під ред. Є.А. Нечипарюк, Г.Д. Посевіної – Ростов-на – Дону: «Фенікс, 2005» Особливості пам’яті Від 6 до 7 років Поглиблена діагностика

36

«Піктограма» Л.А. Баландіна Під ред. Є.А. Нечипарюк, Г.Д. Посевіної – Ростов-на – Дону: «Фенікс, 2005» Рівень розвитку асоціативного зорово-словесного запам’ятовування Від 5 до 6 років Поглиблена діагностика

37

«Нісенітниці» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Логічне мислення Від 3 до 6 років Діагностика мислення

38

«Обведи контур» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика наочно-дійового мислення Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

39

«Пройди через лабіринт» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика наочно-дійового мислення Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

40

«Схематизація. Дорога до будиночків» (Р.І. Бардіна). Упор. : С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник К. : Мікрос – СВС, 2003 – психол. інструмента- рій Діагностика наочно-образне мислення Від 5 до 7 років Поглиблена діагностика

41

«Виділення суттєвих ознак поняття»,(за Марцинковською Т.Д) Упор. : С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник К. : Мікрос – СВС, 2003 – психол. інструмента- рій Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини Від 5 до 10 років Поглиблена діагностика

42

«Четвертий зайвий. Визначення спільних рис» (за Марцинковською Т.Д.) Упор. : С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник К. : Мікрос – СВС, 2003 – психол. інструмента- рій Визначення здатності до абстругування, Оперування вербальними поняттями Від 5 до 10 років Поглиблена діагностика

43

«Розрізні картинки» Л.А. Баландіна; під ред. Є.А. Нечипарюк, Г.Д. Посевіної – Ростов-на – Дону: «Фенікс», 2005 Оволодіння зоровим синтезом Від 5 до 6 років Поглиблена діагностика

44

«Рибка» Л.А. Баландіна; під ред. Є.А. Нечипарюк, Г.Д. Посевіної – Ростов-на – Дону: «Фенікс», 2005 Діагностика наочно- образного мислення і організації діяльності Від 5 до 6 років Поглиблена діагностика

45

«Систематизація» ( по Н.Б. Венгер) Л.А. Баландіна;під ред. Є.А. Нечипарюк, Г.Д. Посевіної – Ростов-на – Дону: «Фенікс», 2005 Діагностика логічного мислення Від 6 до 7 років Поглиблена діагностика

46

«Порівняння за формою»(модифікація тесту Л.А. Венгера) Барташнікова І.А.,Барташніков О.О.-Тернопіль: «Богдан»,1998 Діагностика мисленнєвої операції Від 5 до 7 років Поглиблена діагностика

47

«Порівняння ознак»(варіант методики Ульєнкової) Барташнікова І.А.,Барташніков О.О.-Тернопіль: «Богдан»,1998 Діагностика логічного мислення Від 5 до 7 років Поглиблена діагностика

48

«Назви слова» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Визначення запасу слів Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

49

«Розкажи по картинці» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Визначення активного словникового запасу Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

50

«Творча оригінальність» (за Симановським А.Е.) Упор.: С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник – К.:Мікрос – СВС, 2003 Діагностика креативності Від 5 до 7 років Поглиблена діагностика

51

Тест творчого мислення П.Торренса Л.А. Балдіна; під ред.. Є.А. Нечипарюк, Г.Д. Посевіної – Ростов – на-Дону: «Фенікс», 2005 Визначення творчої обдарованості Від 5 до 17 років Поглиблена діагностика

52

«Запам’ятай і відтвори малюнок» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика досягнення успіху Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

53

«Вибери потрібне обличчя» (розроблений Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен) Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика тривожності Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

54

«Який я?» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Визначення самооцінки Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

55

«Сходинки» (методика В.Г. Щур) Г.А. Широкова Є.Г. Жадько, Практикум для дитячого психолога/ Ростов –на –Дону, «Фенікс», 2005 Визначення самооцінки Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

56

Методика М.І. Лісіциної (модифікація Л.А. Баландіної) Л.А. Баландіна; під ред. Є.А. Нечипорюк, Г.Д. Посевіної – Ростов-на –Дону «Фенікс», 2005 Діагностика комунікативної діяльності Від 3 до 7 років Поглиблена діагностика

57

«Вимірювання тривожності» Карпенко З.С. Психотехніка у вихованні дитини, - К., 1996. Оцінка рівня тривожності Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

58

Вимірювання дитячої імпульсивності Карпенко З.С. Психотехніка у вихованні дитини, - К., 1996. Визначення імпульсивності Від 3 до 6 років Поглиблена діагностика

59

Вимірювання дитячої агресивності Карпенко З.С. Психотехніка у вихованні дитини, - К., 1996. Визначення агресивності Від 3 до 6 років Вивчення міжособистісних відносин

60

«Яка дитина у взаємовідносинах і оточуючими людьми?» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Діагностика комунікативних якостей особистості Від 3 до 6 років Вивчення міжособистісних відносин

61

«Вибір в дії» Р.С. Немов Психология: Учебник для студентов ВУЗов в 3 кн.-М., 1995 Оцінка міжособистісних відносин в групі дітей Від 3 до 6 років Вивчення міжособистісних відносин

62

Методика непрямої експрес-діагностики рівня психологічного розвитку дошкільників (П.А. М’ясоїд) Методические рекомендации. Сумское обласное управление образование ОПС Суми, 1997 Вивчення психічного розвитку дитини 5-6 років Вивчення психічного розвитку дитини, супровід дитини на кризових етапах розвитку

63

«Назви слова» «Диагностика развития зрительно-вербальных функций» Пылаева Н.М. , Ахутина Т.В., М.: 2003 Визначення запасу слів 5-7 років Розвиток мовлення

64

«Розкажи по малюнку» «Диагностика развития зрительно-вербальных функций» Пылаева Н.М. , Ахутина Т.В., М.: 2003 Визначення словарного запасу дитини 3-7 років Розвиток мовлення. Фантазії

65

Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку (Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко, А.Г.Обухівська) Діагностика готовності дітей до школи. Навчально-методичний посібник на електронному носії. Визначення психологічної готовності дитини до навчання у школі 6 років Визначення психологічної готовності дитини до навчання у школі

ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИКИ

№ з/п Назва методики, автор Джерело Спрямованість методики Для якого віку використо- вується Для розв’язання якого завдання використо-вується

1

Тест Люшера Основи психології Практикум (Л.Д. Столяренко (ст.430) Спрямованість особистості на певну діяльність, настрій, функціональний стан, найбільш стійкі риси особистості Підлітки, старші школярі Діагностика особистісної сфери

2

Тест «Малюнок сім’ї» Настільна книга практичного психолога Е.И.Рогов Оцінка відносин в сім’ї Дошкільний та молодший шкільний вік Діагностика особистісної сфери

3

Методика дослідження особистості «Дом-дерево-людіна» (Дж.Бука ) Практична самодиагнос- тика. Методики і тести. Издательский будинок «БАХРАХ - М», 2002 р., ст. 17 Візначення особистості Дошкіль- ний вік, шкільний вік, дорослі Діагностика особистісної сфери
Кiлькiсть переглядiв: 1630

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.