Підготовка до святкових ранків

2.1 Основні етапи роботи

Ранок є частиною всієї загально-виховної роботи, що проводиться в дитячому садку. На ранку здійснюються завдання морального, розумового, фізичного та естетичного виховання. Тому підготовку до свята, його проведення і закріплення отриманих дітьми вражень можна розглядати як ланки одного єдиного педагогічного процесу.

Програма ранку продумується приблизно за півтора місяці до його проведення. У неї включаються танці, музичні ігри, пісні, добре знайомі дітям і які вони зуміють добре вивчити за той час, що залишився до свята і кількість занять.

Підготовка та проведення свята у дитячому садку - довга, копітка і складна робота, потребує складної спільної діяльності вихователів, музичного керівника і звичайно ж дітей. Щоб організувати цю роботу, всім необхідно послідовно діяти за єдиним планом, долаючи один за одним всі етапи підготовки свята.

Підготовка до свят, особливо суспільно-політичних, проходить на різних заняттях, в різних видах художньої діяльності. З дітьми розмовляють про майбутнє свято, читають відповідні розповіді, розучують вірші. З ними проводять екскурсії по барвисто оформленим вулицях; тема свята відображається в малюнках, аплікаціях. На музичних заняттях здійснюється лише частина загально-виховної роботи у зв'язку з прийдешніми святковими ранками.

Вивчаючи досвід роботи дитячих садків і шкіл з організації свят, ми виділили такі етапи роботи над святом. Розглянемо їх: це - попереднє планування; робота над сценарієм; попереднє знайомство дітей зі святом; репетиціі; проведення свята; підведення підсумків; післядія свята.

На початку навчального року проводяться збори педагогічного колективу , на якому обговорюється план роботи на рік. Відбувається вибір свят і встановлюються терміни їх проведення .. На другому етапі починається безпосередня підготовка до свята. Вихователі, переглядаючи програми для даної вікової групи, відбирають мовний матеріал для дітей своєї групи, враховуючи їх індивідуальні особливості, здібності і знання. Музичний керівник підбирає танці, причому підбір здійснюється з урахуванням можливостей кожної конкретної дитини і групи дітей в цілому. Музичний керівник разом з вихователем вибирають пісні, які діти зможуть виконати.

На даному етапі підготовки створюється сценарій свята, що включає в себе відібраний вже мовний і музичний матеріал. Причому перше у навчальному році свято (зазвичай це свято осені) будується на дуже простому матеріалі. У свято включається якнайбільше видовищ та ігор, провідну роль в яких грають педагогічний колектив, а музична мовна діяльність дітей будується на придбаних вже цього року уміннях і навичках. На наступних святах видовища та ігри поступово витісняються виступами дітей і педагогам вже залишається тільки роль ведучого.

Таким чином, свято в дитячому садку використовується для закріплення вивченого матеріалу, підведення підсумків .. Коли сценарій готовий, вихователі проводять у своїх групах заняття, на яких дітям розповідається про майбутнє свято, пояснюється що це за свято і чому воно присвячене. Якщо це свято вже відзначалося в минулому році, то всі згадують, що на ньому було. Вихователь з'ясовує, що діти запам'ятали і при необхідності заповнює прогалини в пам'яті дітей.

Після того, як діти усвідомили, що це за свято, їм пояснюють хто буде присутній на ньому (батьки, вихователі, діти з інших груп і т.д.) і що будуть робити самі діти. На даному етапі діти повинні зрозуміти свої завдання, усвідомити свою роль в процесі підготовки і проведення свята, щоб в ході розучування віршів, постановки пісень і танців, підготовки зали вони бачили, розуміли, для чого вони це роблять. Необхідно поставити перед дитиною мету, до якої вона за допомогою педагогів буде рухатися .. Після визначення цілей і завдань починається безпосередня робота з розучування віршів, пісень, постановки танців, оформлення зали, виготовлення аксесуарів до костюмів. На даному етапі йде також робота над сценарієм, куди вносяться зміни і корективи, що з'явилися під час роботи. Таким чином, остаточний варіант сценарію з'являється вже безпосередньо перед початком свята ..

Коли приходить той самий довгоочікуваний день, коли прикрашена зала повна глядачів і діти з завмиранням серця чекають початку дії ... свято починається ... проходить ... і закінчується, але не закінчується робота над святом.

Наступний етап - це підведення підсумків. Як ми вже відзначали, дитяча, та й доросла пам'ять довго зберігає світлі, радісні, яскраві враження, якими багате свято. І завдання педагогів на цьому етапі полягає в тому, щоб прив'язати до цих спогадів ті вміння, навички і знання, які діти отримали на святі і в процесі його підготовки. Для цього проводяться бесіди, в яких діти згадують, що їм сподобалося, за допомогою вихователя виділяється найбільш важливе і головне у святі, пояснюються незрозумілі моменти.

Кінцевий етап - післядія свята. На цьому етапі закріплюються найбільш змістовні і барвисті враження, пов'язані з тематикою свята, вони вкарбовуються в малюнках і ліпленні.

На музичних заняттях діти повторюють танці, що їм сподобалися, та дії окремих персонажів. Деякі виступи повторюються кілька разів, міняючи виконавців.

Все це допомагає глибше відчути зміст свята, зберегти про нього хороші спогади і, що дуже важливо для дошкільнят, максимально використати цю ситуацію для навчання і виховання.

2.2 Вимоги до організації та проведення свят

Всі люди люблять свята і розваги, але особливо їх обожнюють діти. Для малюків, які відвідують дитячі садки, регулярно проводять ранки, розваги, присвячені різним святковим датам. Якщо для дорослих свято - це приємна можливість відпочити, то для дітвори ранки, розваги далеко не відпочинок. Ранки, розваги в дитячому садку - це важлива частина педагогічного процесу, одна зі стадій виховання дітей, що несе серйозне естетичне та моральне навантаження.

Підготовка і проведення свят і розваг служать моральному вихованню дітей: вони об'єднуються загальними переживаннями, у них виховуються основи колективізму; твори фольклору, пісні та вірші про Батьківщину, про рідну природу, праці формують патріотичні почуття; участь у святах і розвагах формує у дошкільників дисциплінованість, культуру поведінки. Розучуючи пісні, вірші, танці, діти дізнаються багато нового про свою країну, природу, про людей різних національностей. Це розширює їх кругозір, розвиває пам'ять, мову, уяву, сприяє розумовому розвитку. Участь дітей у співі, іграх, хороводах, плясках зміцнює і розвиває дитячий організм, покращує координацію рухів.

В основі кожного свята, розваги лежить певна ідея, яка повинна бути донесена до кожної дитини.

Наприклад, 1 вересня - це День Знань, свято 1 Травня - день міжнародної солідарності трудящих і т.д. Ця ідея повинна проходити через весь зміст свята, розкриттю її служать пісні, вірші, музика, танці, хороводи, інсценівки, художнє оформлення.

Свята і розваги в дитячому садку дозволяють дитині відкрити в собі нові здібності і таланти, розвинути вже наявні навички. На даних заходах діти показують свої досягнення, і, крім цього, свята і розваги є джерелом нових вражень для дитини, стимулом її подальшого розвитку.

Відповідальність за підготовку та проведення свята лежить на всьому колективі. Святкова програма обговорюється і приймається з доповненням та змінами. Між усіма членами колективу розподіляються обов'язки за ділянку роботи, за який той відповідає: оформлення зали, підготовка костюмів, виготовлення атрибутів і т.д.

Вибирається ведучий свята. Роль ведучого дуже відповідальна - це особа, яка керує святом.

Слід ставитися дуже серйозно і відповідально, оскільки від ведучого багато в чому залежить успіх проведення свята. Ведучим повинен бути педагог, що володіє високою культурою, винахідливий, веселий, який знає дітей та їх особливості, вміє вільно і невимушено триматися.

Ведучому слід побувати на передсвяткових музичних заняттях, щоб добре знати всі святкові номери і у разі потреби допомогти дітям при виконанні танцю, інсценування. Іноді музичний керівник бере на себе роль ведучого на святі.

Свята для дітей молодшої та середньої групи влаштовуються окремо від старших, так як зміст свята для дітей старших груп складний для сприйняття малюків. Крім того, він триває довше, а це втомлює. У програму ранку для дітей молодших груп включаються так само пісні, вірші, ігри, танці, інсценізації, але більш прості, доступні даному віку. Тривалість ранку для дітей молодших груп приблизно 30-40 хвилин, для старших 45-50 хвилин.

Якщо обидва ранки проводяться в один день, то ранок для малят починається перший. Малюки завжди святкують в ранкові години, а старші - і в другу половину дня, але не пізніше. З ранку діти не стомлені, краще сприймають і виконують пісні, ігри і танці. При цьому у них виховуються витримка, уміння, закріплення ряду навичок.

Пісні, ігри, танці даються дітям на звичайних музичних заняттях за місяць - півтора до свята. Діти навіть не знають про те, що цей репертуар буде включений в святкову програму. Сюрпризні номери готуються з дітьми значно ближче до свята.

У святкову програму можна включити не лише пісні з святковою тематикою, а й народні, жартівливі, пов'язані з грою.

Ігри завжди вносять пожвавлення, радість, безпосередність, їх необхідно включати в святкову програму. При відборі ігор для свята треба враховувати не тільки інтерес учасників, але також і дітей - глядачів, щоб вони дивилися і переживали разом з граючими.

Ігри, які проводять на святі, слід яскравіше оформити, ніж на повсякденних заняттях (костюми, їх елементи, атрибути).

Танці приносять дітям задоволення. Вони повинні відповідати як за змістом, так і за характером рухів.

Пісні, ігри, танці, інсценізації розташовуються в програмі не випадково. Послідовність їх потрібно продумати з різних сторін (наприклад, більш яскраві, цікаві, забавні номери краще включати в другу половину програми, коли увага дітей дещо слабшає).

Художньому слову на святі відводять значне місце. Діти читають вірші, інсценують казки, оповідання.

Виразність в дитячому виконанні надзвичайно важлива, тоді твір краще доходить до дитини і глибше закарбовується.

Ранки в дитячому саду - свято не тільки для малюків, батьки також беруть у ньому безпосередню участь. Найчастіше дітям необхідно підготувати різні костюми, декорації чи іншу атрибутику. У цьому допомогти своїм чадам можуть тільки батьки. Вони також можуть контролювати, яку частку участі приймає дитина в ранку, перевіряти, чи достатньо добре він вивчив вірш або пісню, чи знає він всі рухи танцю, який розучується до свята.

Щоб не порушити психологічний контакт з дитиною, не треба виявляти свого невдоволення через те, що знову треба морочитися з цією підготовкою до ранку. Адже дитина так чекає свята, вона жадає веселощів, похвали, хоче показати свої досягнення, і ранок гарний привід для демонстрації своїх успіхів.

Ранок в дитячому саду може бути непоганим виховним моментом і для батьків у сім'ї. Кожна дитина чекає свята, і якщо її поведінка кульгає, то малюка легко мотивувати тим, що скоро ранок і треба поводитися належним чином. Адже не секрет, що діти значно змінюють свою поведінку, якщо сказати, що за ними спостерігає дід Мороз і у відповідність з тим, як вони себе ведуть, він подарує подарунки.

Підсумки проведення свята необхідно обговорити на педагогічній нараді. Тут же визначається робота з поглиблення вражень дітей у післясвяткові дні. Зазвичай з ними проводиться бесіда про минуле свято, уточнюється уявлення і враження про нього Дитячі відповіді бажано записати і помістити на стенд для батьків. Святкове оформлення груп і зали може бути збережене протягом декількох днів після свята, а потім має бути акуратно за допомогою дітей прибрано.

Висновок

Свято в дитячому садку - важлива частина життя дитини. Це радісна подія, яка дозволяє дитині відпочити, розважитися і разом з тим духовно збагачує її, спонукає до творчості.

Програма виховання в дитячому садку рекомендує у кожній віковій групі, починаючи з першої молодшої, влаштовувати розваги, мета яких - порадувати, повеселити дітей, збагатити враженнями, у цікавій, захоплюючій формі дати відомості про живу і неживу природу, розповісти повчальні історії про взаємини між різними її мешканцями.

Викликаючи радісні емоції, розваги одночасно закріплюють знання дітей про навколишній світ, розвивають мовлення, творчу ініціативу і естетичний смак, сприяють становленню особистості дитини, формуванню моральних уявлень (позитивне ставлення до прояву доброти, осуд грубості, егоїзму, байдужості).

У дитячому садку багато уваги приділяється художньому вихованню кожної дитини, і здійснюється воно на заняттях з образотворчого мистецтва, на музичних заняттях і заняттях з художнього слова. Розваги як би об'єднують всі названі види мистецтва, що дають можливість творчо використовувати їх, щоб зробити радісним перебування дітей у дитячому садку.

У дитячому садку проводяться різноманітні розваги. Види їх залежать від характеру участі в них дітей. З одного боку, це розвага, де діти виступають у ролі слухачів чи глядачів; також розвага зазвичай готується і проводиться дорослими. Сценарій, як правило, включає більш складний репертуар (мається на увазі виконавство, а не сприйняття його дітьми). Зміст найчастіше носить пізнавальний характер (знайомство з творчістю композитора, письменника, поета, з жанровими особливостями мистецтва, з різними сторонами суспільного та соціального життя).

З іншого боку, це розвага, де діти - самі активні учасники і виконавці (звичайно, керує їх діяльністю дорослий). Репертуар при цьому повинен бути доступний віковим можливостям дітей, враховувати рівень їх знань, умінь і навичок. Основна мета таких розваг - активізувати, об'єднати творчі прояви дошкільнят, виявити їх ініціативу, викликати емоційний підйом і просто принести радість.

У той же час проводяться і такі розваги, в яких активну участь беруть і дорослі, і діти. Зміст цих розваг повинен бути розроблений так, щоб логічно об'єдналися дії дітей і дорослих.

Форми організації дозвілля дошкільнят різноманіття і варіативні, оскільки вони залежать не тільки від цілей, завдань розваг, але і жанру самого репертуару, його особливостей. Форми розваг - це композиції, концерти, спектаклі, ігри, змагання, вікторини, атракціони, карнавальні театралізовані ходи і т.п. Всі названі форми і багато інших, створені уявою їх організаторів, входять у всі види розваг, відповідно відображаючи поставлені в них цілі та завдання.

У деяких дитсадках існує гарна традиція закріплення святкових вражень на музичному занятті. Діти приходять у залу, де залишено оформлення свята, лежать деталі костюмів, атрибути для ігор. Педагог пропонує дітям згадати, що їм сподобалося на ранку, обмінятися враженнями і виконати за бажанням пісні, вірші, ігри, танці, драматизації. Деякі виступи можна повторити два-три рази зі зміною виконавців. Все це допомагає глибше відчути зміст свята, зберегти про нього хороші спогади.

Свята в дитячому садку - важлива складова частина виховного процесу. Вони активно впливають на формування особистості дошкільника, дозволяють йому проявити свої навички, вміння, творчу ініціативу, підводять певний підсумок педагогічної роботи.

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що проведення святкових заходів у процесі виховання і навчання дошкільнят несе в собі цілий комплекс відповідних функцій і напрямів, і сприяє їх реалізації:

Підвищення якості взаємодії сім'ї та дитячого садка у вихованні дітей.

Зміцнення неформальних зв'язків всередині колективу.

Розкриття інтелектуальних здібностей окремих дітей і цілого колективу.

Підвищення загального кругозору дітей та їх пізнавальної активності.

Стимулювання творчих можливостей, створення атмосфери постійного творчого пошуку у дітей, розвиток особистісної самостійності.

Кiлькiсть переглядiв: 4930

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.