Економічне виховання дошкільнят

Підґрунтя для майбутньої успішної економічної діяльності людини закладається в дитинстві. Саме тому надзвичайно важливим є виховання нового покоління, яке буде позитивно сприймати економічну інформацію, адекватно реагуватиме на суспільні зміни, володітиме навичками економіч­но доцільної поведінки.

Практичні шляхи реалізації

♦ Створення сприятливого та відповідно насиче­ного розвивального середовища.

♦ Проведення цільових прогулянок, екскурсій, тематичних занять (один раз на тиждень).

♦ Організація різних видів ігор (дидактични настільно-друкованих, сюжетно-рольових, рум ливих, ігор-презентацій, ігор-стратегій).

♦ Читання художньої літератури, фольклору, ав­торських казок економічної тематики, прове­дення театралізацій за змістом цих творів.

♦ Моделювання реальних життєвих ситуацій еко­номічної спрямованості, розв'язання творчих завдань.

♦ Проведення розваг, свят, оформлення виставок.

♦ Інформування батьків щодо завдань і змісту економічного виховання дітей у дошкільному закладі та сім'ї.

♦ Активна участь батьків у проекті з економічної освіти дошкільнят (відкриті заняття, економічні ярмарки, свята, конкурси, Дні відкритих дверей тощо).

Увесь процес формування економічного досвіду дошкільнят відбувається за двома напрямами.

По-перше, дитина засвоює досвід попередніх по­колінь у вигляді сталих економічних законів та по-нять (через телебачення, гру з друзями, батьками). Сформований досвід є необхідним надбанням лю­дини для орієнтації та участі в соціально економічній сфері життєдіяльності.

По-друге, елементарний економічний досвід дитини формується у різних видах діяльності і є результатом її власної економічно доцільної пове­дінки. Це може бути спостереження за економічни­ми процесами, виконання соціально-економічних ролей, участь у налагодженні найпростіших еконо­мічних взаємозв'язків між різними людьми (обмін, продаж, купівля).

Уміння економічно доцільної діяльності діти мо­жуть проявляти під час спостереження за економіч­ними процесами, виконання соціально-економічних ролей в іграх, участі в налагодженні найпростіших економічних взаємозв'язків між людьми (обмін, про­даж, купівля). Для старших дошкільнят це стає мож­ливим завдяки ігровій діяльності. Через гру дитина пізнає навколишній світ, вчиться розуміти складні суспільні процеси та явища.

Серед різних ігор особливу увагу слід приді­ляти сюжетно-дидактичним іграм економічної спрямованості. В іграх: "Супермаркет", "Ринок", "Рекламне агентство", "Салон краси", "Кафе" діти вчаться самостійно приймати рішення та прогнозу­вати наслідки своєї діяльності. В іграх-презентаціях дошкільнята опановують вміння представляти власні ідеї. В іграх-стратегіях: "Наш бізнес", "Кругосвітня подорож", "Поїздка на острів", "Магазин іграшок" діти спільно з вихователем планують, проектують свої дії, розподіляють обов'язки і ролі, покроково реалізують спільний задум.

Для формування морально-економічних якостей використовуються не тільки штучно створені ігрові умови, а й реальні ситуації, які виникають щодня: відмова дитини прибирати за собою речі, недбале ставлення до книг, конфлікти між ровесниками тощо.

Створені сприятливі, комфортні умови дозволяють кожній дитині знайти власний шлях до "економіки" че­рез ігрову, рухову, пізнавальну, предметно-практичну діяльність, забезпечують формування потреби в піз­нанні світу, сприяють особистісному розвитку.

Виховання ощадливості у старших дошкільнят

Одним з важливих напрямів формування еконо­мічних уявлень у дітей є виховання бережливого ставлення до довкілля, що передбачає:

- належне ставлення до будівель, будинків, май­данчиків, підтримання їх у порядку;

- участь у виготовленні наочних посібників та їхнє збереження; продовження часу викорис­тання іграшок та різних матеріалів; турботу про ощадливе використання води, електроенергії;

- охорону довкілля в місцях, розташованих біля дошкільного навчального закладу (на вулиці, біля будинку), культуру поведінки;

- виховання дбайливого ставлення до всього, що створено руками людини; розуміння цінності цієї праці.

Привчаючи старших дошкільнят до ощадливості, насамперед, дбаємо про те, щоб вони сприймали речі як суспільне надбання, багатство, щоб діти усвідом­лювали необхідність бережливого ставлення до речей, оскільки вони є результатом праці багатьох людей, а ресурси для виготовлення предметів побуту обмеже­ні. Такий приклад дбайливого ставлення до особистої та суспільної власності дошкільникам, мають давати дорослі у сім'ї та дитсадку.

Батьки повинні:

1. Розповідати дітям про свою роботу. Малюки не усвідомлять зв'язок між працею і грошима, якщо не будуть знати, ким працюють їхні батьки, як заробляють гроші на життя. Діти мусять розуміти, що робота має не тільки подобатися — вона повинна "годувати".

2. Не приховуйте від дітей своє матеріальне становище. Звісно, малюкові немає потреби занурюватися в усі нюанси сімейного бюджету, але варто пояснити дошкільникові, куди йдуть гроші. Навчіть його зіставляти бажання з мож­ливостями, миритися з деякими обмеженнями.

3. Не привчайте дітей до надмірностей. Неприпустимо, коли дитина мало не щодня отримує від вас подарунки і ні в чому не знає відмови. Навчіть малюка обмежувати бажання.

4. Формуйте у дошкільника розумні потреби. Слухаючи дитячі "я хочу", частіше запитуйте: "А навіщо тобі це?". Не поспішайте задовольняти бажання, адже отримуючи все на першу вимогу, малюки переходять межу розумного.

5. Навчайте дітей ощадливості. Не залишайте без уваги зіпсовані предмети, зламані іграшки, розірвані книги. Покажіть, як можна їх полагодити, продовжити термін служби пошкоджених предметів.

6. Допоможіть малятам усвідомити вартість речей. Діти не мають звикати до того, що усі поламані іграшки автома­тично замінюються новими. У кожній речі малюки мусять бачити цінність. Адже її хтось створив своєю працею.

7. Залучайте дітей до роботи по дому. Дошкільник може займатися домашньою роботою нетривалий час, тому, даючи доручення, розраховуйте сили дитини. Поступово у неї розвинеться самодисципліна, і вона буде виконувати навіть нецікаву роботу. І хоча робота малюка не доскона­ла, не забувайте його заохочувати.

Ці знання та вміння є основою для формування економічної компетентності старших дошкільників.

Кiлькiсть переглядiв: 2624

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.