Як організувати індивідуальну роботу з дітьми з фізичної культури поза заняттями

Кожна дитина відчуває природну потребу в активному русі. І дуже важливо, коли в сім’ї зуміють зробити фізкультуру не просто обов’язковим, а й улюбленим режимним моментом малюка. Зрозуміло, що фізкультура в ранньому і дошкільному віці повинна асоціюватися в дитини з веселою грою. Тому потрібно визначити, які саме фізичні вправи дитина виконує із найбільшим задоволенням, і зробити виконання цих вправ основними на перших етапах занять. Потім доцільно вводити нові фізкультурні рухи, але в жодному разі не можна змушувати дитину їх виконувати.

/Files/images/fzichne_vihovannya/sport-i-zdorove-deti.jpg

У фізичному вихованні дітей в сім’ї можуть бути використані різні форми занять фізичними вправами – від простих ( ранкова гімнастика) до складних (тренування в окремому виді спорту).

Можна рекомендувати такі форми занять фізичними вправами дітей у сім’ї:

 • - ранкова гімнастика;
 • - ранкова спеціалізована гімнастика;
 • - фізкультхвилинка;
 • - заняття із загальної фізичної підготовки;
 • - самостійні тренувальні заняття;
 • - участь у змаганнях;
 • - прогулянки (лижні, велосипедні, пішки);
 • - процедури для загартування;
 • - туризм;
 • - рухливі і спортивні ігри.

Основним періодом занять батьків дітьми є вік від 2 до 6 – 7 років, хоча і після цього не слід припиняти занять у сім’ї. Систематичні вправи в домашньому спортивному куточку, ранкова гімнастика, вечірня пробіжка з татом – все це допоможе досягти значних успіхів у фізкультурних заняттях у школі.

Щоденно приділяючи дитині хоча б декілька хвилин для занять фізкультурою, перш за все потрібно дотримуватись принципу систематичності, щоб дитина поступово звикала до занять

Тривалість домашнього заняття можна бути різною – залежно від віку дитини, від вільного часу батьків, від пори року, від частини доби, а також від того, чим займається дитина до і після заняття.

Під час ранкової гімнастики найкраще використовувати легкі і знайомі вправи. Тривалість ранкових занять – не більше 10 хвилин. Протягом дня дитина повинна до сну і після нього побувати на свіжому повітрі, де можна провести 20-хвилинне фізкультурне заняття, виконавши до нього вправи для великих м’язових груп.

Вправи перед вечерею – найбільш розповсюджена форма занять, адже батьки вдома і хоча б один із них може позайматися з дитиною. У цей період є час для опанування акробатичних вправ, проведення ігор і вдосконалення досягнутих результатів. Тривалість занять із дітьми до 6 років – 20-30 хвилин, а з 6-7-річними – 45 хв.

Після вечері займатися із дітьми фізичним вихованням не рекомендується.

Як зацікавити дитину заняттями фізичною культурою? Добре, якщо дитина сама потребує рухів та із задоволенням виконує нові завдання. Ви повинні підбадьорити дитину, продемонструвати, яка вона міцна, спритна і сильна. Збудити інтерес у дитини до занять також і демонстрація її вмінь перед іншими членами сім’ї або однолітками. Так поступово у дитини розвинеться впевненість у своїх силах та бажання вчитись далі, засвоювати нові, більш складні ігри і рухи.

Якщо у дитини немає бажання займатись, проаналізуйте причини негативного ставлення до занять, щоб в подальшому створювати більш сприятливі умови.

Чим і як займатися? Кожна вправа, кожна рухлива гра має своє завдання, мету, значення, у зв’язку з чим вони поділяються на п’ять основних груп.

До першої групи входять вправи, що спрямовані на відпрацювання правильної постави, правильного положення голови, плечей, інших частин тіла. Саме ці рухи сприяють правильному фізичному розвитку.

До другої групи входять вправи, які будуть містити елементи акробатики. Вони спрямовані на розвиток спритності, гнучкості, швидкості реакції і виконуються зі страхуванням. Батьки повинні бути дуже уважними й обережними, щоб забезпечити повну безпеку під час виконання цих рухів ( перекидання, розгойдування дитини, висіння головою вниз тощо).

Третя група вимагає рухливих ігор, в яких використовується ходьба, біг, стрибки тощо. Для проведення ігор необхідний колектив: дитина грається з батьками, або зі старшими братами і сестрами, або з однолітками.

До четвертої групи входять вправи з використанням різних предметів на свіжому повітрі або приміщенні. Тут дуже важливою є винахідливість батьків, яка допоможе у звичайних умовах підготувати для дітей різні цікаві перешкоди для перелітання, перестрибування і розгойдування.

П’яту групу складають музично-ритмічні вправи, які виховують у дітей граціозність, пластичність, усвідомлене виконання рухів із ритмом віршів, пісень і музики.

Основні правила безпеки, яких потрібно обов’язково дотримуватися, виховуючи у дитини сміливість.

Піднімаючи дитину, ніколи не тримайте її за зап’ястя – тільки за передпліччя. Найбільш безпечно підтримувати дитину за стегна. Під час виконання акробатичних вправ дорослий повинен оберігати хребет малюка від невдалого повороту або удару. Всі захвати повинні ґрунтуватися на вдосконалішому знанні можливостей Вашої дитини.

Нову вправу малюк повинен засвоювати в повільному темпі за постійної допомоги дорослого. Тоді з’явиться відчуття впевненості в руках. Темп виконання вправи прискорюють поступово, так само поступово дитину привчають до самостійного виконання. Проте постійно підстраховуйте дитину, будьте готові, за потреби, швидко підхопити її.

Вчіть малюка бути уважним на заняттях, щоб він самостійно піклувався про власну безпеку. Складні вправи і стрибки доцільно виконувати тільки на м’якій підстилці ( килимку, траві).

У ранньому віці не можна довго утримувати складні пози (нахил, тримання рук вгорі, групування), через 1 – 2 с дитина має повернутися у вихідне положення. Краще кілька разів повторити вправу.

Тривалий час на руках у дошкільному віці є небезпечним, тому що надмірно навантажує суглоби й увесь плечовий пояс. Краще виконувати неповне висіння – дитина легко спирається на ступні чи коліна. Із тих же міркувань не потрібно спонукати дитину розгойдуватися у висінні ( наприклад, на кільцях).

Не дозволяйте малюкові вилазити по драбині вище того рівня, на якому Ви зможете його дістати. Лише після засвоєння лазіння (наприклад, по похилій драбині), можна дозволити дитині старше 3-х років самостійно вилазити вище.

Ніколи не використовуйте для змагань вправи, які можуть спричинити травми. Такі рухи дитина повинна виконувати повільно й зосереджено.

Уникайте вправ, під час виконання яких дитина дуже вигинається в попереку, адже більшість дітей потребує виправлення цієї частини хребта.

У осінньо-зимовий період діти гостро відчувають дефіцит та­ких необхідних для здоров'я природних чинників, як сонце, відкри­те повітря і вода. Проте, маючи високі адаптивні здатності, вже за 2-3 місяці ослаблений дитячий організм здатен практично повніс­тю компенсувати цей багатомісячнии дефіцит і поновити нормальну фізичну форму. Тому оздоровча робота у літній період є важливою частиною системи лікувально-профілактичних заходів з дітьми до­шкільного віку.

Для успішного проведення літньої оздоровчої кампанії слід за­безпечити комплексний медико-педагогічний підхід до організації життєдіяльності дітей. Такий підхід передбачає:

 • системне планування фізкультурно-оздоровчих заходів упродовж дня;
 • раціональну організацію життєдіяльності дітей;
 • медико-педагогічний контроль за організацією фізкультур­но-оздоровчої роботи.
 • системності - комплексне використання профілактич­них, загартувальних та оздоровчих технологій;
 • систематичності - безперервне проведення профілак­тичних, загартувальних та оздоровчих заходів;
 • доступності - використання простих і доступних техно­логій;

Принципи планування оздоровчої роботи у дошкільному закладі

При плануванні оздоровчої роботи у дошкільному закладі слід дотримуватися таких принципів:

 • умотивованості- формування пози­тивної мотивації у дітей, медичного пер­соналу і педагогів до проведення профі­лактичних, загартувальних і оздоровчих заходів;
 • єдності- організація взаємодії з роди­нами щодо питань оздоровлення та загар­тування дітей;
 • цілісності - підвищення ефективності системи профілактичних, загартуваль­них і оздоровчих заходів за рахунок ці­леспрямованої діяльності всіх служб дошкільного закладу, зокрема -
 • - дотримання у дошкільному закла­ді санітарних правил і нормативів, а отже, забезпечення відповідного са­нітарного стану закладу;
 • - створення оптимального рухово­го режиму, а отже, забезпечення оптимального фізичного наванта­ження;
 • - організація раціонального харчуван­ня дітей;
 • - забезпечення повітряно-теплового режиму і водопостачання.

Фізкультурно-оздоровчі заходи

Оздоровча робота - це комплекс заходів, спрямованих на від­новлення погіршеного за навчальний рік функціонального стану ор­ганізму та загальне зміцнення його опірних сил.

Центральне місце у цьому комплексі заходів належить режи­му дня, що у літній період будується з урахуванням вікових особли­востей дітей, стану їхнього здоров'я та кліматичних особливостей місцевості. Режим дня є визначальним чинником у забезпеченні ра­ціональної організації життєдіяльності дітей. Для досягнення оздо­ровчого ефекту в режимі дня слід передбачити:

 • максимальну тривалість перебування дітей на відкритому повітрі;
 • тривалість сну й інших видів відпочинку відповідно до віку дітей;
 • ранкова гімнастика;
 • фізкультурні заняття;
 • рухливі ігри;
 • рухові розминки - фізкультурні хвилинки та динамічні паузи;
 • заняття у басейні;
 • спортивні вправи і ігри спортивного характеру;
 • гімнастика пробудження;
 • загартувальні заходи;
 • індивідуальна робота з фізкультури;
 • піші переходи;
 • цільові прогулянки та екскурсії;
 • туристичні походи;
 • спортивні свята, фізкультурні розваги.

Розподіл часу на різні види діяльності влітку має деякі істотні відмінності від такого розподілу в осінньо-зимовий період. Так, три­валість активного відпочинку у зв'язку з відсутністю навчальних за­нять збільшується, а організована рухова активність дітей має ста­новити не менш 50% усього обсягу добової рухової активності. Це обов'язково слід враховувати, плануючи такі форми роботи з дітьми, як:

Медико-педагогічний контроль за оздоровчою роботою

Медико-педагогічний контроль за оздоровчою роботою поклика­ний попередити будь-який негативний ефект від нехтування вимогами безпеки і сприяти ефективності оздоровлення дітей. Так, у спекотні дні не слід допускати, щоб діти тривалий час перебували під впливом прямих сонячних променів. Діяльність дітей, пов'язану з фізичними навантаженнями (рухливі ігри, заняття з фізкультури, екскурсії, пра­цю), слід проводити у години найменшої інсоляції: до того, як настане спека, або після того, як вона спаде.

Дуже важливо дотримуватися оптимального рухового і питного режимів. Адже завелике фізичне навантаження і нестача води у ра­ціоні дітей можуть негативно вплинути на їхнє здоров'я. Медико-пе­дагогічний контроль є обов'язковим і під час проведення загартувальних заходів.

Для забезпечення і подальшої оцінки ефектив­ності оздоровчої роботи у літній період, медико-пе­дагогічний контроль слід планувати з урахуванням специфіки діяльності конкретного дошкільного за­кладу.

Вдумливе і чітке планування діяльності - запорука успішності літньої оздоровчої кампанії у дошкільному закладі.

Шановні батьки!

Якщо Ви систематично будете займатись зі своїм малюком фізкультурою, то це буде доброю запорукою того, що син чи дочка зростатимуть зростатимуть здоровими, сильними, матимуть правильну поставу, красиво ходитимуть.

А ще фізкультура допоможе розвинути у дитини такі цінні риси характеру, як дисциплінованість, звичку дотримуватись правил особистої гігієни.

Кiлькiсть переглядiв: 1779

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.