Комплекс вправ із застосуванням фітболу для формування оптимального рухового стереотипу в дітей 5-6 років

Вправа 1

В.п. — о.с, м'яч на підлозі перед дитиною.

1 -4 — присісти, взяти м'яч руками й крутити його пальцями від себе, підняти над головою, встати, по­тягнутися вгору.

5-8 — крутити довільно, присісти, опустити м'яч на підлогу.

Дозування: двічі.

Методичні вказівки. Зайнявши в.п., щільно притиснути стопи до підлоги, утримуючись на їхніх зовнішніх краях. Потягнутися вгору, починаючи зі склепіння стопи (якомога більше вигнути його). На­пружити м'язи передньої поверхні стегна, щільно притиснути великі сідничні м'язи. Підтягнути живіт. Піднімаючи м'яч угору, потягнутися за ним. Опуска­ючи м'яч на підлогу, спину тримати прямо. Присіда­ючи, не відводити таз назад.

Коментарі. Ця вправа має бути першою, оскіль­ки дає дитині можливість відчути об'єм та форму м'яча. Крутіння м'яча пальцями задіює дотикове чуття, рухи вгору-вниз з одночасним супроводом м'яча поглядом розвивають вміння орієнтуватися в просторі.

Вправа 2

В.п. — стоячи в зігнутому положенні, долоні на м'ячі, руки прямі.

1 -8 — пружні поштовхи м'яча руками, злегка пру­жинячи спиною.

Дозування: двічі.

Методичні вказівки. Виконавши вправу 1, опустити м'яч на підлогу й покласти його перед собою. Опускаючи м'яч, руки в ліктях не згинати, ноги пря­мі, живіт підтягнутий, спина пряма, дивитися впе­ред. Перехід з одного в.п. в інше має відбуватися поступово. М'яч треба опускати точно перед собою (по прямій лінії).

Коментарі. Виконання цього завдання сприяє більшій точності рухів, розвиває вміння дитини ко­ординувати свої дії, орієнтуватися в просторі, тобто навчає володіти своїм тілом.

Вправа З

В.п. — стоячи, нахил уперед, торкаючись долоня­ми м'яча.

1-2 — прокотити м'яч уперед, не згинаючи руки в ліктях, коліна прямі, потягнутися (з місця не схо­дити).

3-4 — прокотити м'яч у в.п.

Дозування: 4 рази.

Методичні вказівки. Під час виконання по­штовхів не прогинатися. Працюють м'язи спини, рук. Розтягуються м'язи поперекового відділу й за­дньої поверхні ніг. Прокотити м'яч уперед, потяг­нутися за ним, опустити голову між руками. Спина має лишатися прямою, живіт підтягнутий. На раху­нок 3-4 підкотити м'яч до себе, не згинати руки й ноги, голову підняти, дивитися уперед. Працюють м'язи спини. Під час кочення м'яча вперед розтя­гуються м'язи-розгиначі тулуба й задньої поверхні ніг, змінюється кут положення таза, розтягують­ся м'язи ніг, стопи, всі відділи хребта, розслаблю­ються поперекові м'язи. Під час повернення у в.п. м'язи-розгиначі спини зміцнюються, знімається напруження з м'язів поперекового відділу.

Коментарі. У цій вправі особливу увагу слід приділити координації роботи м'язів-згиначів та розгиначів шиї з роботою зорового аналізатора. Супровід рухів м'яча рухами голови та очей спри­яє розвитку просторового чинника, а дотик до по­верхні м'яча долонями рук поліпшує дотикове сприйняття дитини, тобто розвиває руховий чин­ник. Щоб підсилити дію вправи, можна, виконуючи її, уголос промовляти назви рухів. Завдяки цьому в роботу задіюється слуховий аналізатор.

Вправа 4

В.п. — стоячи, нахил уперед, торкаючись долоня­ми м'яча.

1-2 — прокотити м'яч вправо обома руками.

3-4 — повернутися у в.п.

5-6 — прокотити м'яч вліво обома руками.

7-8 — повернутися у в.п.

Дозування: двічі в кожний бік.

Методичні вказівки. Залишитися у в.п. (стоя­чи, руки на м'ячі), змінити напрямок руху м'яча. На 1-2 — прокотити м'яч уперед, ліва бічна поверхня тіла витягнута. Правий поперековий м'яз у цей час розслаблюється. Повертаючись у в.п., приділити увагу прямій спині (голова опущена). Повторити ці рухи в інший бік.

Коментарі. Зміна напрямку руху сприяє коорди­нації роботи правої та лівої половин тіла.

Вправа 5

В.п. — стоячи, нахил уперед, торкаючись долоня­ми м'яча.

1-4 — нахилити тулуб по ходу руху м'яча, прокочувати м'яч двома руками навколо себе.

5-8 — нахилити тулуб по ходу руху м'яча, прокочувати м'яч двома руками навколо себе в інший бік.

Дозування: двічі в кожний бік.

Методичні вказівки. Важливо контролювати м'яч пальцями рук протягом виконання вправи. По­слідовно розтягуються та задіюються для підтримки рівноваги м'язи спини, бічної поверхні тіла, черев­ного преса. Коли м'яч котиться за спиною, тре­ба трохи присісти й задіяти в роботі м'язи стегон, гомілки й стопи. Стопа виконує велику роботу для збереження рівноваги. Повторити дію двічі в один бік, те саме виконати в протилежний бік, потім зупи­нити м'яч позаду себе й сісти на нього.

Коментарі. Прокотити м'яч навколо себе, зберіга­ючи контакт з ним, означає постійно відчувати паль­цями поверхню м'яча, його форму, напрямок руху. Ця вправа допомагає формувати тактильний, зоро­вий, руховий аналізатори, а також просторові взає­модії (перехоплення м'яча з одного боку тіла на дру­гий і кочення його за спиною).

Вправа 6

В.п. — сидячи на м'ячі, ноги на підлозі разом, ру­ками підтримувати м'яч.

1 -2 — легко підстрибуючи на м'ячі, підняти праву руку вгору через сторону.

3-4 — опустити праву руку, підняти вгору ліву.

Дозування: по 4 рази.

Методичні вказівки. Стежити, щоб таз був тро­хи нахилений уперед, живіт напружений. Працюють м'язи спини, поперекового відділу, ніг Домагатися, щоб, піднімаючи руку вгору, дитина не відхилялася від вертикальної осі. Так зміцнюється весь м'язовий корсет та хребет.

Коментарі. Щоб полегшити координацію рухів, можна, піднімаючи руку, вголос називати вправу, задіюючи таким чином слухове сприйняття.

Пам'ятаймо: послідовне формування оптималь­ного рухового стереотипу в процесі взаємодії орга­нізму з компонентами предметно-рухового середо­вища — основа розвитку дитини й формування її здоров'я.

Кiлькiсть переглядiв: 352

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.