ФІТБОЛ — друг, партнер та тренажер

Здоров'яформувальна педагогічна технологія

Зміцнення здоров'я дітей — наше пріоритетне завдання, реалізуючи яке маємо шукати нові ефективні методики, технології і засоби. У стат­ті йдеться про адаптовану до умов сучасного дошкільного закладу здоров'яформувальну педагогічну технологію — застосування фітболу для фор­мування оптимального рухового стереотипу дошкільнят. Досвід упровадження фітбол-гімнастики неодноразово висвітлювався на сторінках журналу. Нині детальніше розглянемо методичний аспект цієї технології.

Зміцнення здоров'я дітей, повноцінний розви­ток їхнього організму — важливий напрям у ро­боті дошкільних навчальних закладів. Нікого не тре­ба переконувати, яку важливу роль у цьому процесі відіграє формування в дітей рухових умінь і навичок. Виконання ними різноманітних рухів сприяє не ли­ше розвитку опорно-рухового апарату, м'язів тіла, а й активізації діяльності кори головного мозку, леге­нів, серцево-судинної та дихальної систем, зорових нервів.

Повноцінний фізичний розвиток, формування правильної постави, рухових якостей, оптималь­ного рухового стереотипу через розвивальні рухи нерозривно пов'язані з гармонійною організацією нервової системи, її чуттєвих та рухових центрів, аналізаторів. Через оптимальне формування цен­трів регуляції дихання, кровообігу, обміну речовин, координації рухів розвиток нервової системи впли­ває на розвиток усього організму, в тому числі й опорно-рухового апарату.

Взаємозв'язок фізичного та нервово-психічно­го розвитку дітей стає основою для створення ру­хових програм розвитку дитини. Такі програми мають на меті нормалізувати м'язовий тонус, акти­візувати діяльність нервової системи, а крім того, передбачають моторну оптимізацію, вирівнювання спільних для сучасних дітей початкових недорозви­нень опорно-рухового апарату.

Той факт, що у майже 90% дошкільнят виявлено стандартні відхилення в розвитку опорно-рухового апарату, — сигнал для педагога про необхідність використання рухових програм з метою форму­вання оптимального рухового стереотипу без попередньої медичної, кінезіологічної діагности­ки (не стосується дітей з вираженими органічними патологіями).

У більшості сучасних дошкільнят спостерігає­мо несформованість склепіння стопи, слабкість м'язів спини на тлі спазмованих м'язів-згиначів тіла. Зовні це виражається в опущених плечах, ви­пнутому животі, округленій спині. Дитина часто на­хиляє голову вперед або постійно схиляє її то до одного, то до другого плеча, оскільки від переванта­ження м'язів-розгиначів шия швидко втомлюється; хода переважно з човганням, коліна напівзігнуті. Звісно, тут потрібні заняття спеціальною гімнасти­кою. Зважаючи на вік вихованців, педагоги мають застосовувати методики, які передбачають розви­вальні фізичні навантаження, сприяючи при цьому позитивному емоційному настрою.

У період формування постави в більшості п'яти-семирічних дітей слабкий м'язовий корсет. Цей стан дитини, коли в неї ще нерозвинені м'язи живо­та, слабкі м'язи спини, ніг, несформовані склепіння стопи й вигини хребта, може негативно позначитися на подальшому розвитку малюка, його загальному фізичному здоров'ї, внутрішньому психічному стані та навіть на спілкуванні з оточенням. Погана поста­ва, слабкість м'язів, що реагують на будь-які стре­сові й конфліктні ситуації, зумовлюють багато пси­хосоматичних захворювань дитини.

Для розвитку й корекції постави дошкільнят, зміцнення м'язового корсета, окрім традиційної лікувальної гімнастики, доречно використовувати й нові технології, зокрема гімнастику із застосуван­ням великих гімнастичних м'ячів — фітболів. Такі м'ячі діаметром від 45 до 55 см, з'явившись нещо­давно, швидко здобули популярність і серед педаго­гів, і серед дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 827

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.