Роз'яснення щодо порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

Інструктивно-методичний лист МОН України від 14.02.2015 р. № 1/9-71

Відповідно до статті 18 Закону України "Про загаль­ну середню освіту" зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності (у тому числі ліцеїв, гімназій, колегіумів, колежів, що містять у своїй структурі школу І ступеня) здійснюєть­ся на безконкурсній основі. Відтак, проведення тесту­вань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається.

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліце­їв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. №389р. та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 04.07.2003 р. за № 547/7868, на конкурсній основі (співбесіда) органі­зовується прийом до першого класу виключно у спеці­алізованих школах (школах-інтернатах).

Під час проведення співбесіди у спеціалізованих школах (школах-інтернатах) забороняється перевірка знань з математики, вмінь з читання і письма та іно­земної мови. Співбесіда може мати на меті виключно пересвідчення у достатності рівня загального розвит­ку дитини, її функціональній готовності до система­тичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу, наприклад, пере­вірку фонематичного слуху.

Результати співбесіди оголошуються не пізніше, ніж через 5 днів після її проведення. Діти зараховують­ся до навчального закладу за наказом директора до початку навчального року.

Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі ліцею, гімназії, ко­легіуму, колежу, що містить у своїй структурі школу І ступеня), які працюють (планується організація на­вчання) за науково-педагогічними проектами, також відбувається на безконкурсній основі. Можливість успішно навчатися за обраною програмою має забез­печуватись не селекцією дітей, а створенням відпо­відних навчально-виховних умов для всіх дітей, які є учнями певного навчального закладу.

Дітям, які вступають до першого класу школи І—III ступенів, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дити­на, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дити­ни до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага віддається тим, чиї заяви були зареєстровані раніше.

Інформація про закріплення (чи відсутність закріп­лення) за певним загальноосвітнім навчальним закла­дом мікрорайону (певної території обслуговування) обов'язково має розміщуватись на сайтах школи та інформаційному стенді для батьків майбутніх першо­класників.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

· заяву на ім'я директора школи;

· копію свідоцтва про народження дитини;

· медичну картку встановленого зразка.

Інших документів для зарахування дитини до 1-го класу не передбачено. Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють, та інша інформація, не передбачена чинним законодавством.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про охорону дитинства", батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до статей 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їхнім законним пред­ставникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактич­ні щеплення проводяться за згодою їхніх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представ­ників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтверджен­ня, а в разі відмови дати таке підтвердження засвід­чити це актом у присутності свідків.

Питання про відвідування навчального закла­ду дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 р. №434 та затверджене цим наказом примірне "Положення про підготовку дітей на педіатрич­ній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу").

Кiлькiсть переглядiв: 239

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.