ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ:

НАПРЯМКИ РОБОТИ ВДОМА

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО Запропонуйте дитині
Формування мотиваційної сфери
Залякувати навчанням у шко­лі, поганими оцінками, на кшталт: "Це зараз ти граєш­ся, а в школі треба працюва­ти, вчитися". Формувати адекватне уявлення про школу, інтерес до пізнавальної та інтелектуальної діяльності. Актуальний для дитини, розвивальний матеріал, який задовольняє її допитливість стимулює пізнавальну активність, відтак формує бажання йти до школи, аби дізнатися ще більше.
Соціально-моральний розвиток, формування навичок безпечної поведінки
Читати нудні нотації, які не викликають у дитини жваво­го інтересу, змушувати по­вторювати абстрактні пра­вила поведінки. Інсценізувати, "проживати" й об­говорювати з дитиною конкретні приклади з життя, разом розмірко­вувати над висновками. Різні життєві ситуації у якісних малюнках казках, оповідках та настільних іграх з доступною подачею правил.
Формування здатності навчатися
Примушувати дитину до ро­зумової та навчальної діяль­ності (читати, обчислювати, писати). Заохочувати дитину пізнавати нове через ігрову та практичну діяль­ність, пропонувати розвивальні ігри-вправи. Ігрові завдання, об'єднані захопливим сюжетом, цікаві досліди.
Логіко-математичний розвиток
Вимагати від дитини розв'я­зувати задачі та приклади, подані у сухій задидактизованій формі. Ненав'язливо залучати дитину до пошуку відповідей на цікаві логічні завдання, задачі, приклади у різ­номанітній відповідній вікові діяль­ності. Захопливі логічні та математичні завдання у настільних та рухливих іграх, бесіда за картинами та літературними творами.
Підготовка до письма
Спонукати виконувати завдан­ня у прописах, що не відпові­дають віковим особливостям. Зміцнювати м'язи кисті руки, роз­вивати дрібну моторику під час ма­лювання, аплікації, ліплення тощо. Нетрадиційні техніки, цікаві види образотворчості.
Підготовка до оволодіння читанням
Нав'язувати дитині вивчення літер, змушувати читати сло­ва або речення на швидкість, незважаючи на розуміння нею прочитаного. Багато читати дитині високоякісної художньої літератури, обговорюва­ти сюжет, образи, художні прийоми, використані автором, збагачувати словник, задовольняти природний інтерес до вивчення літер. Найкращі зразки художнього слова, оригінальні мовленнєві завдання, бесіди, що готують до свідомого читання, прості тексті для самостійного читання.
Кiлькiсть переглядiв: 425

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.