Ознаки синдрому Аспергера

Важливо зупинитися на характерних ознаках синдрому Аспергера або високофункціональних (вербальних) аутистах.

Для Каннера незрозумілим і нез'ясованим питанням залишилося те, що механізм обдарованості та глибокої розумової відсталості однаковий. Широкий - інтерес до аутизмупов'язаний із парадоксальністю про­явів даного стану: від розумової відсталості до геніальності. У деяких дітей-аутистів спос­терігаються феноменальні здібності, особ­ливо в області музики, малювання й рахунку (математичних операцій).

За статистикою на 3 хлопчиків-аутистів при­падає одна дівчинка, у хлопчиків частіше про­являється гіпергеніальність, а в дівчаток — гли­бока розумова відсталість.

Синдром Аспергера останнім часом вва­жається конституційною патологією характеру аутичного типу.

Клінічні прояви синдрому Аспергера:

1. Як і при інших видах аутизму, у випадку синдрому Аспергера визначальними є комунікативні порушення, недооцінка реальності, і своєрідне, стереотипне коло інтересів, що відрізняє таких дітей від однолітків.

2. Порушення соціальної взаємодії може проявлятися в наступних формах:

- екстремальний егоцентризм — немож­ливість взаємодіяти з однолітками;

- взаємодія з однолітками можлива, але не приваблива для аутиста, не значима й низь­ко ціниться;

- соціальна та емоційна неадекватність спілкування.

3. Дитина справляє враження не сучасної, «маленький дідусь» сприймається іншими дітьми як ексцентричний професор. Живе у своєму світі з вузькими, незвичайними ін­тересами. Демонструє незвичайні схильності, наприклад, колекціонування. Збирає факти, що стосуються певних подій, але не завжди ро­зуміє зміст (читає енциклопедії про динозаврів, але що таке ера, може й не розуміти).

4. У деяких дітей із зазначеним синдромом рано виявляється здатність до незвичайного, нестандартного розуміння себе й навколиш­ніх. Логічне мислення може бути збережене або навіть добре розвинене, але знання важко репродукуються й украй нерівномірні.

5. Дитина може бути напрочуд успішною в чомусь одному й неуспішною в іншому. На­приклад, вільно володіє мовою, але їй важко пристосовуватися до соціального контексту, важко вести діалог. Відзначаються труднощі розуміння переносного значення метафор (не пов'язані з рівнем інтелекту).

6. Активна й пасивна увага нестійкі, однак у досягнення окремих «аутичних» цілей вкла­дається велика енергія.

7. Спостерігається незвичайний стиль спіл­кування:

• ослаблена комунікативна функція мови. Мова — формальна, педантична, нудна, інтонаційно бідна, незвичайно моду­льована, своєрідна за мелодикою, ритмом і темпом (роботоподібна, мало модульована; дитина говорить ніби різними голосами), голос звучить то тихо, то ріже слух, у ціло­му мова часто схожа на декламацію. Відзна­чається тенденція до словотворчості, що іноді не проходить і після пубертату. Дитина часто мимоволі видає різні звуки: «прочищає горло», сміється;

• виявляються проблеми невербальної комунікації: невміння використати жести, не­зграбність, обмеженість мімічної експресії;

• відзначається незвичайний стиль кон­такту очей (дуже пильний погляд або уникання погляду).

8. У дітей із синдромом Аспергера знижена емпатія (здатність розуміти почуття інших людей і пристосовуватися до них). Характерна прихильність до домівки, а не до близьких.

9. У таких дітей немає близьких друзів. Їх часто кривдять. При цьому дитина хоче спілкуватися, бути соціалізованою, але зробити це їй украй важко. Вона може бути з іншими дітьми, якщо ці діти пристосовуються під неї. Відзна­чається потяг до аутичних ігор. Командні ігри утруднені, адже дитину-аутиста цікавить тільки власний рахунок, а не рахунок команди.

10. У зовнішності впадає в око відчуже­ний вираз обличчя, що надає «краси», мімі­ка застигла, погляд звернений у порожнечу, побіжна фіксація на обличчі іншого. Виразних мімічних рухів мало (мінімальна експресія), збіднена жестикуляція. Іноді вираз обличчя зосереджено-самозаглиблений, погляд спря­мований «у себе».

11. Поведінка визначається імпульсивністю, контрастними афектами, бажаннями, уявлен­нями (часто в поведінці відсутня внутрішня логіка).

12. Моторна сфера розвинена погано:

• відзначаються незграбність, невправ­ність;

• моторика незграбна, рухи неритмічні з тенденцією до стереотипності.

13. На відміну від інших випадків аутизму при синдромі Аспергера немає істотної затрим­ки в мовному й когнітивному розвитку. Інте­лект частіше нормальний (загальний показник IQ не менше 70, при цьому вербальний інтелект розвинений краще, а невербальний гірше) або високий.

Кiлькiсть переглядiв: 452

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.