«Характеристика мовлення дітей 5 років. Звуковимова»

ЗВУКОВИМОВА

1. Розширюються можливості голосового апара­ту, діти починають застосовувати інтонаційні засоби під час висловлювань, читання віршів.

2. Збільшується мовленнєвий видих. Голосні звуки дитина може проспівати протягом 3-7 с.

3. Достатньо розвинені слухова увага, мовлен­нєвий слух.

4. Розширюється здатність до сприймання та вимови звуків:

• майже зникає пом'якшена вимова твердих варіантів приголосних;

• багато звуків вимовляють чітко і правильно;

• рідко спостерігаються перестановки звуків, складів;

• зникає заміна шиплячих та свистячих зву­ків звуками [т] і [д];

• частина дітей засвоює правильну вимову свистячих, шиплячих і навіть сонорів ([л], [л'], [р], [р']);

• у частини дітей вимова свистячих нечітка, шиплячі та сонори несформовані.

Рекомендації

1. Зміцнювати артикуляційний апарат дити­ни, тренуючи його основні рухи під час ар­тикуляційної гімнастики та вимови звуків [т], [д], [н], [к], [г], [м], [й].

2. Уточнити та закріпити чітку вимову свис­тячих, шиплячих, сонорів.

3. Розвивати фонематичний слух, мовленнєве дихання.

4. Учити дітей правильного інтонування про­со дем:

• зміни голосу за силою (голосно — тихі­ше — тихо);

• зміни голосу, за висотою (грубий — тонкий голос);

• зміни за тембром, який передає емоційне забарвлення (радість — сум тощо);

• зміни за темпом (швидко — повільно).

5. Вправляти дітей у чіткій вимові слів, ре­чень, стежити за плавним ритмом мовлення.

Словник

1. Збільшується обсяг активного словника (від 1 900-2 000 до 2 500-3 000 слів до кінця року).

2. Значно збільшується якісний словник. У мов­ленні дітей дедалі частіше зустрічаються:

• прикметники, які передають якість та озна­ки предметів, відображають просторові та числові поняття;

• присвійні прикметники (лисячий хвіст тощо);

• прислівники, особові займенники;

• складні прийменники (із-за, біля тощо);

• узагальнювальні слова (меблі, іграшки, одяг, взуття, фрукти, овочі), утім, останні вживаються дуже рідко.

Рекомендації

1. Розширювати та збагачувати словниковий запас дітей.

2. Учити дітей активно користуватися словни­ковим запасом під час висловлювань.

3. Особливу увагу приділяти активізації та розвитку якісного словника.

ГРАМАТИКА. ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

1. П'ятирічна дитина будує прості поширені речення, використовує складносурядні та складнопідрядні речення значно більше, ніж на попередньому віковому етапі, але все ж таки рідко.

2. Монологічне мовлення на початковій стадії.

3. Допускаються граматичні помилки: непра­вильно змінюються дієслова, не узгоджуються дієслово + іменник у числі, прикметник + імен­ник у роді; числівник + іменник у відмінках.

4. Допускаються помилки в будові речення.

Рекомендації

1. Учити дітей відповідати на запитання гра­матично правильно.

2. Учити правильно будувати речення, стежи­ти за узгодженістю слів у реченні.

3. Учити переказувати добре знайомі, казки, оповідання.

Кiлькiсть переглядiв: 557

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.